„Burza w szklance wody” – zajęcia projektowe w 1a i 2a

Nauka przez zabawę i doświadczanie (przeprowadzanie eksperymentów) to idealny sposób kształtowania w uczniach pozytywnego nastawienia do nauki, motywowania ich do rozwijania i poszerzania wiedzy, umiejętności i zainteresowań. 19 lutego 2021 r. uczniowie klas 1a i 2a realizowali kolejny cykl spotkań projektowych „Z przyrodą za pan brat”. W czasie zajęć uczniowie utrwalali wiedzę na temat właściwości płynów, dowiedzieli się czym jest mieszanina niejednorodna. Następnie czynnie uczestniczyli w [...]

Zajęcia plastyczne w klasie 1a

Uczniowie klasy 1a mają już za sobą realizację piątego cyklu zajęć projektowych Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. Tematem tego cyklu były: ptasia stołówka, sposoby różnych ptaków na przetrwanie zimy oraz to, jak my możemy pomóc ptakom, które mroźny czas spędzają w naszym kraju. Wiedzą zdobytą podczas tych zajęć, uczniowie mogli się wykazać podczas realizacji ostatniej pracy plastycznej. Zanim do tego przystąpili, każdy uczeń [...]

V cykl zajęć projektowych „Z przyrodą za pan brat”

W piątek, 29 stycznia 2021 roku, uczniowie klasy 1a zrealizowali V cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną pt. „Ptaki zimujące w Polsce”. Następnie odbyła się dyskusja na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zwierzęta w mroźny czas oraz na to, by dokarmiać ptaki […]

V cykl zajęć projektowych “Z przyrodą za pan brat”

Dnia 25 stycznia 2021 roku, uczniowie klasy 2a zrealizowali V cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. W czasie spotkania dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną „Ptaki zimujące w Polsce”. Następnie rozmawiali na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zwierzęta zimą oraz na to, by dokarmiając ptaki im nie szkodzić. Drugoklasiści dowiedzieli się, [...]

IV cykl zajęć projektowych w klasie 2a

W czwartek, 11.12.2020 roku w klasie 2a odbyły się czwarte zajęcia w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. Tym razem, nasze projektowe działania realizowaliśmy zdalnie, wykorzystując szkolną platformę Teams. Podczas grudniowych zajęć pogłębialiśmy wiedzę na temat wody. W czasie spotkania on-line, dzieci dowiedziały się, iż woda jest cząsteczką chemiczną, która ma wiele właściwości – również tych, których uczniowie dotąd nie znali. […]

„Z przyrodą za pan brat” – Zajęcia projektowe w klasie 2a

6 listopada 2020 r. uczniowie klasy 2a realizowali III cykl zajęć Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. Drugoklasiści z dużą starannością wycinali kształty wybranych liści, rozpoznawali i nazywali drzewa, które rosną w ich najbliższej okolicy. Następnie każde dziecko stworzyło piękne plansze „Zielnik – drzewa rosnące w mojej okolicy”. Na zakończenie zajęć, w ramach podsumowania wiedzy przyrodniczej, każdy uczeń wziął udział w klasowym quizie przyrodniczym. [...]